home
Galeria d'imatges
journal&presspublicationscontacte
homeenglish   el laboratoril'equipinnovacionsrecerca
   

innovacions
  estimació de receptivitat endometrial

  innovations human embryo research  innovations 
 
 
. assessment . .

En la reproducció assistida, el fracàs de la implantació desprès de la transferència del embrió és un fet freqüent
i desmoralitzador.

La major causa de fracàs poden ser alteracions en la receptivitat de la matriu. En aquest sentit, hem desenvolupat un mètode clínic per avaluar la receptivitat de l'endometri de la manera següent:

Les pacients fan un cicle de prova on se'ls hi recull dos mostres de la matriu en el dia vint i vint-i-dos del cicle.

Les mostres són examinades al microscopi d'escanejat d'electrons per la detecció dels pinopods, que són els marcadors característics de la receptivitat uterina.

  endometri abans de l'aparició de pinopods (dia 18)      
         
  assessment     assessment
  endometri amb pinopods totalment desenvolupats (dia 21)     endometriu desprès de l'aparició de pinopods (dia 24)
         
 

Si els pinopods hi són presents, anotem el dia del cicle en el que apareixen.

Aleshores, en el proper cicle, la transferència dels embrions (criopreservats o vinguts d'una donadora d'òvuls) s'ajusta per la sincronització amb la matriu.

Un blastocist de sis dies/Un blastocist del dia sis ha de correspondre's amb un endometri que contingui pinopods totalment desenvolupats.

Si els pinopods són detectats en la primera biòpsia, aconsellem la transferència de l’embrió abans del cicle. Si són detectats en la segona, aconsellem fer-la avançat el cicle.
   
assessment
 

 

to

     
  assessment    

En molts casos, pocs o cap pinopod és detectat, i l'endometri desenvolupa una varietat d'anomalies que s'han de tractar amb cura.

Una anomalia que passa amb freqüència és la hiperplàsia de l’endometri. En casos més suaus, aconsellem la modificació en l’administració d'hormones, mentre que, en alguns casos més severs, es pot necessitar un raspat.

Altres casos poden mostrar signes d'atròfia o metaplàsia escatosa que poden ser tractats amb hormones.

Aquest mètode d'avaluar l'endometri ha ajudat a moltes pacients, que havien tingut repetits fracassos d'implantació, a aconseguir l'embaràs.

[publicació 5, 7-10, 12-15, 17-26, 28, 30-33 i 36]

  endometri hiperestrogenizat amb micropolips      
         
 
  AIM © 2010 el laboratori l l'equip l innovacions l recerca l journal&press l publicacions l contacte